Polityka Prywatności – 2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Polityka: niniejsza polityka prywatności dotyczy tej witryny; www.kurdunowiczfotografia.pl  i reguluje prywatność odwiedzających. Wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie krajowych przepisów dotyczących ochrony praw człowieka  oraz ustawy o ochronie danych osobowych .

Polityka ta wyjaśni obszary tej witryny, które mogą mieć wpływ na twoją prywatność i dane osobowe, sposób, w jaki przetwarzamy, zbieramy, zarządzamy i przechowujemy te dane oraz w jaki sposób są przestrzegane twoje prawa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ta strona internetowa jest zgodna z przepisami dotyczącymi Rodo obowiązującymi od maja 2018 roku.

KONTAKT Z NAMI

Ta strona internetowa, www.kurdunowiczfotografia.pl , zbiera dane prywatnych użytkowników za pomocą poniższego formularza: Formularz kontaktowy na http://www.kurdunowiczfotografia.pl , który generuje wiadomości e-mail wysyłane na adres kurdunowiczfotografia@gmail.com.

Dane z tych formularzy przesyłane są pocztą elektroniczną na adres podany powyżej, a także przechowywane na serwerze witryny, w większości przypadków od daty utworzenia każdego formularza. Serwer witryny jest dostępny dla administratorów strony internetowej czyli Przemysława Kurdunowicza z Kurdunowicz Fotografia.  Nigdy nie uzyskuje dostępu ani nie udostępnia tych danych innym niż na żądanie Kurdunowicz Fotografia.

Wypełniając ten formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na skontaktowanie się z Przemysławem Kurdunowiczem, który wykonuje usługi związane z fotografią ślubną w Kurdunowicz Fotografia. Nie zostaniesz dodany do żadnej listy mailingowej i skontaktuje się z nią osobiście Przemysław Kurdunowicz w związku z Twoim pytaniem. Twoje dane osobowe nie zostaną dodane do żadnego oprogramowania do zarządzania klientem ani do studia, nie będą wykorzystywane do żadnych celów marketingowych ani nie będą przekazywane osobom trzecim. Będą one przechowywane wyłącznie w e-mailu wygenerowanym przez ten formularz kontaktowy, który zostanie zapisany na koncie e-mail dla Kurdunowicz Fotografia,  który jest dostępny tylko dla Przemysława Kurdunowicza. 

Jeśli chcesz poprosić o wyciąg z rejestru danych, zmianę danych lub ich usunięcie , wyślij e-mail na adres kurdunowiczfotografia@gmail.com.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Kurdunowicz Fotografia?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • obsługi zgłoszeń, które  kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • w celu realizacji zawartej umowy na realizację usług
 • Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 2018-05-23 00_55_54-RODO - Dokumenty Google.png

GALERIE DLA KLIENTÓW

Kurdunowicz Fotografia ( po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem) tworzy galerię klientów dla  klienta, do którego zdjęcia są dostarczane w ramach zakontraktowanych usług. Galerie klientów Kurdunowicz Fotografia są zewnętrznie hostowane przez Pixieset. Ich politykę prywatności można znaleźć tutaj:https://pixieset.com/privacy/

Aby odwiedzić galerię klientów Kurdunowicz Fotografia, konieczne będzie podanie danych osobowych (tj. Adresu e-mail) i hasła. Twoje dane osobowe (adres e-mail) będą przechowywane w systemie Pixieset, na ich serwerach i będą używane do wysyłania wiadomości e-mail do maksymalnie czterech razy i tylko z informacjami związanymi z galerią klienta, do której masz dostęp, np. W celu uzyskania informacji o zniżce oferta na zakupy w galerii. Wszelkie takie e-maile wysyłane do Ciebie będą dostępne tylko w okresie 6 miesięcy, w którym galeria jest dostępna. Po upływie 6 miesięcy od utworzenia galerii jest ona automatycznie usuwana, a Twoje dane osobowe (adres e-mail) są całkowicie usunięte z systemu Pixieset.

Tylko Przemysław Kurdunowicz będzie mieć dostęp do twoich danych osobowych (adresu e-mail) przechowywanych w systemie Pixieset w imieniu Kurdunowicz Fotografia. Będzie używany wyłącznie zgodnie z powyższym opisem, nie będzie wykorzystywany w żadnych innych celach marketingowych i nie będzie przekazywany osobom trzecim. Zespół wsparcia technicznego Pixieset będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych (adres e-mail), ale nigdy nie uzyska dostępu do tych danych ani nie udostępni ich innym osobom, niż na żądanie Przemysława Kurdunowicza.

Logując się do galerii klienta Kurdunowicz Fotografia, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiednich, odpowiadających galerii wiadomości, zgodnie z powyższym opisem. E-maile są zautomatyzowane, więc jeśli nie chcesz otrzymywać takich e-maili, radzimy nie logować się do galerii klientów Kurdunowicz Fotografia.

Jeśli chcesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych (adresu e-mail) z serwerów Pixieset, wyślij wiadomość e-mail na adres kurdunowiczfotografia@gmail.com.

ZEWNĘTRZNE LINKI STRON I STRONY TRZECIE

Chociaż staramy się tylko uwzględniać jakościowe, bezpieczne i odpowiednie linki zewnętrzne, użytkownicy powinni zachować ostrożność przed kliknięciem zewnętrznych linków internetowych wspomnianych w tej witrynie.

Nie możemy zagwarantować ani zweryfikować zawartości zewnętrznej strony internetowej mimo naszych najlepszych starań. Użytkownicy powinni zatem pamiętać, że klikają linki zewnętrzne na własne ryzyko i nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub konsekwencje spowodowane odwiedzaniem jakichkolwiek zewnętrznych linków wymienionych.

DANE KLIENTA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PLIKU

Dbamy o procesy związane z dbaniem o dane osobowe przechowywane w naszych systemach fizycznych. Kurdunowicz Fotografia posiada następujące dane osobowe klientów:

  1. imię i nazwisko
  2. adresy
  3. numery telefoniczne
  4. mail

w ramach wersji papierowej, a czasem także kontraktów papierowych oraz dokumentów „day plan” klienta ślubnego. Kontrakty z umowami są kopiowanie i  bezpiecznie przechowywane w moim domowym biurze na komputerze chronionym hasłem, a także przechowywane w plikach na serwerach Gmail zgodnych z GDPR.

Zdjęcia klientów są bezpiecznie przechowywane w moim chronionym hasłem komputerze  i zabezpieczone na dwóch zaszyfrowanych zewnętrznych dyskach twardych. Ewentualna dodatkowa chmura wszystkich zdjęć (jeśli jest potrzebna) przechowywana jest w Dysku Google  zgodnym z GDPR.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • Imię i nazwisko
 • nr telefonu
 • mail
 • adres

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Kurdunowicz Fotografia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Kurdunowicz Fotografia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

KLIENCI I ŚLUB GOŚCIE UWIECZNIENI NA ZDJĘCIACH

Zgodnie z ustawodawstwem  fotografia może w niektórych przypadkach stanowić formę danych osobowych, w których mogą być przetwarzane, aby umożliwić „jednoznaczną identyfikację lub uwierzytelnienie osoby fizycznej”. Kurdunowicz Fotografia nigdy nie sfotografuje żadnej osoby jako sposobu na unikalną identyfikację lub uwierzytelnienie, o ile nie zostanie do tego zakontraktowana. Goście na weselu pojawiają się na zdjęciach zrobionych przez Kurdunowicz Fotografia w ramach wizualnego nagrania wydarzenia na zdjęciach. Goście przechwyceni na portretach lub na zdjęciach grupowych robią to w ramach wydarzenia, a ich prawa są chronione przez Kurdunowicz Fotografia, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Jeśli chodzi o wyraźne przestrzeganie przepisów w zakresie GDPR, klienci weselni i goście są fotografowani w ramach przepisów GDPR na podstawie „uzasadnionych interesów”. Robienie zdjęć gości weselnych, traktowanych jako forma przetwarzania danych osobowych, jest niezbędne dla uzasadnionych interesów Kurdunowicz Fotografia  jako wykonawcy usługi, chyba że istnieje uzasadniony powód do ochrony danych osobowych danej osoby, która jest nadrzędna wobec tych uzasadnionych interesów.

Działając w ramach parametrów uzasadnionych interesów, jak określono w prawodawstwie dotyczącym GDPR, nieproporcjonalne wysiłki związane z dostarczaniem informacji o polityce prywatności wszystkim gościom weselnym na imprezie oraz stopień, w jakim odciągnęłoby nas to od wykonywania naszej pracy, uniemożliwiłyby to. Klienci weselni (zleceniodawcy) są zatem proszeni w umowie o skierowanie swoich gości do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności przed wydarzeniem oraz o poinformowanie nas i o wcześniejszym skontaktowaniu się z nami w przypadku jakichkolwiek obaw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, a mianowicie o sfotografowaniu.

POLITYKA SPOŁECZNA MEDIA I UŻYTKOWANIE

Kurdunowicz Fotografia przyjmuje bezpieczną i odpowiedzialną politykę dotyczącą mediów społecznościowych. Chociaż ma oficjalne profile na platformach społecznościowych, zaleca się użytkownikom weryfikowanie autentyczności takich profili przed angażowaniem się lub dzieleniem się informacjami z takimi profilami. Nigdy nie będziemy prosić o dane osobowe na platformach społecznościowych. Użytkownicy powinni postępować właściwie, angażując się w media społecznościowe.

WYŚWIETLANIE OBRAZÓW

Możemy wyświetlać dowolne fotografie promujące Kurdunowicz Fotografia na stronie internetowej i blogu Kurdunowicz Fotografia, w mediach społecznościowych, na blogach ślubnych, w witrynach związanych z fotografiami ślubnymi, na wystawach, w reklamie, broszurach, artykułach z czasopism i innych podobnych materiałach, pod warunkiem, że użyte obrazy są wykorzystywane zgodnie z prawem i bez szkody dla klientów Kurdunowicz Fotografia i po uzyskaniu wyraźnej zgody osób zainteresowanych . Prawa osób uwięzionych na tych fotografiach są chronione przez Kurdunowicz Fotografia, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.